Podróż przez 7 zadań

Jest to komponent z zadaniami – które zawierają spostrzeżenia, koncepcje, narzędzia i ćwiczenia refleksyjne – został opracowany jako pierwszy komponent ART składający się z dwóch części. Pierwsza część to samodzielna podróż online, która koncentruje się na przekazywaniu świadomości nauczycielom, świadomości pozycjonowania i intersekcjonalności oraz tego, jak wpływa to na ich rolę jako nauczyciela w cyfrowym środowisku uczenia się. Podróż online zachęca użytkowników do zaangażowania się w kilka działań i przyczynia się do świadomości niezbędnej do e-inkluzji; do tworzenia integracyjnej edukacji cyfrowej. Ta część narzędzia może być stosowana asynchronicznie przez poszczególnych uczestników.

Każde z siedmiu zadań składa się z części poświęconej spostrzeżeniom i koncepcjom, które można zastosować do konkretnego scenariusza, który może wystąpić w cyfrowej klasie. Każde zaangażowanie odnosi się również do mikro-modułu e-learningowego e-Inclusion, który ma na celu rozwinięcie określonej umiejętności w zakresie integracyjnej edukacji cyfrowej.

Wgląd

Ta sekcja zawiera podstawowe informacje na temat złożoności interakcji w klasie w przestrzeni cyfrowej. Wgląd pomaga w umieszczeniu na pierwszym planie tych elementów, które są kluczem do integracyjnej edukacji cyfrowej.

Koncept

Ta sekcja zawiera koncepcję, dzięki której można zrozumieć elementy przedstawione w sekcji wglądu. Koncepcje te mają funkcję teoretyczną, która pomaga zobaczyć własny punkt widzenia w kontekście i z odpowiedniej perspektywy. W tym sensie są one również pomocne w procesie formułowania swojej perspektywy.

Scenariusz

Scenariusz nakreśla konkretny scenariusz, który nauczyciel może napotkać w cyfrowej klasie i często idzie w parze z dyskomfortem, wieloma emocjami i dylematami, jaką przyjąć postawę w tej sutuacji. Celem jest zaangażowanie nauczycieli w scenariusze w sposób, który pozwoli im na krytyczną refleksję nad własną pozycją i możliwościami działania w takich sytuacjach.

Wyzwanie

Każdy scenariusz jest powiązany z wyzwaniem – ćwiczeniem, którego konkretnym celem jest wprowadzenie w życie uprzednio wypracowanego wglądu i koncepcji.

Wskazówki

Monity są po to, aby pomóc Ci w procesie refleksji nad krytycznymi pytaniami.

Przykład

Ta sekcja zawiera przykład tego, jak może wyglądać odpowiedź na monity. Nie ma być szablonem, ponieważ każda osoba udzieliłaby unikalnej odpowiedzi z ich unikalnej perspektywy i kontekstu. Służy raczej konkretnemu zilustrowaniu, jak osobista jest każda odpowiedź dla danej osoby.

Uczenie się

Ta sekcja odnosi się do konkretnego modułu mikro-learningowego, który pomaga nauczycielom doskonalić swoje kompetencje w zakresie edukacji cyfrowej poprzez rozwijanie konkretnych umiejętności, które odpowiadają danemu zadaniu. Odnosi się również do wytycznych zawartych w naszym podręczniku e-inkluzji.