Com participo en les interaccions i dinàmiques de l’aula?