Viatge a través de set compromisos

La primera part de l’eina ART consisteix en un viatge a través de set compromisos, en els quals es combinen coneixements, conceptes i escenaris amb exercicis per la reflexió i accés a recursos d’aprenentatge. Aquest trajecte per set compromisos és en línia i individual, per la qual cosa pot ser realitzat de manera asíncrona i al seu propi ritme.

El propòsit principal d’aquest viatge és que els educadors adquireixin consciència de la posicionalitat i la interseccionalitat, i de com aquestes afecten el seu paper en els entorns d’aprenentatge en línia. Se’ls convida a participar en set compromisos amb els quals contribuir a la conscienciació necessària per la inclusió digital i la creació una educació digital inclusiva.

Cadascun dels compromisos consta d’una secció sobre coneixements i una altra de conceptes que es poden aplicar a un escenari específic que pot donar-se a l’aula digital. Cada compromís també fa referència a un micromòdul d’e-inclusió, dissenyat per desenvolupar una habilitat específica en l’educació digital inclusiva.

Objectius d’aprenentatge

Aquesta secció inicial descriu breument l’objectiu o objectius d’aprenentatge que s’espera aconseguir amb la lectura dels compromisos i les reflexions que es plantegen en ells.

Coneixement

Aquesta secció permet conèixer les complexitats de les interaccions a les aules digitals. El coneixement adquirit en ella ajuda a familiaritzar-se amb elements clau en l’educació digital inclusiva.

Concepte

Aquesta secció se centra en algun concepte clau amb el qual abordar i entendre els elements presentats en la secció Coneixement. A través dels conceptes presentats s’aporten els fonaments teòrics necessaris amb els quals posar en perspectiva els punts de vista i contextos propis i aprendre a articular-los.

Escenari

Aquesta secció planteja una situació concreta sobre inclusió que el professorat pot trobar-se a l’aula digital i que sovint va acompanyada d’incomoditats, emocions múltiples i variades i dilemes sobre com abordar-la. Es pretén que el professorat s’enfronti als escenaris plantejats i pugui reflexionar críticament sobre la seva pròpia posició i la seva capacitat d’actuació en ells.

Repte

Cada escenari està vinculat a un repte, amb el qual es planteja un exercici de reflexió en el qual posar en pràctica coneixements i conceptes.

Indicacions

Es proporcionen indicacions en forma de preguntes, que guien a l’educador en el seu procés de reflexió crítica.

Exemple

Es recull una possible resposta a les preguntes que es formulen. No es proposa com una resposta única i ideal, ja que cada persona pot formular respostes adequades, que s’adaptin a la seva pròpia perspectiva i context. En realitat, l’exemple il·lustra lo personal i específica que pot ser cada resposta.

Aprenentatge

Aquesta secció suggereix la consulta d’un micromòdul d’aprenentatge, que ajudarà els educadors a desenvolupar o millorar una competència associada amb el compromís que s’està abordant. També s’esmenten aquelles directrius del manual d’inclusió digital que estan relacionades amb el compromís.