Reis door 7 situatieschetsen

Deze component met situatieschetsen – die inzichten, concepten, tools en reflexieve oefeningen bevat – is ontwikkeld als eerste component van een bewustmakingsinstrument die uit twee delen bestaat. Het eerste deel is een online reis die erop gericht is in door middel van zelfstudie docenten bewust te maken van positionaliteit en intersectionaliteit en hoe dit hun rol als docent in een digitale leeromgeving beïnvloedt. De online reis nodigt gebruikers uit tot reflectie over verschillende situaties en draagt bij tot het bewustzijn dat nodig is voor e-inclusie; voor het creëren van inclusief digitaal onderwijs. Dit deel van de tool kan asynchroon gevolgd worden door individuele deelnemers.

Elk van de zeven situatieschetsen bestaat uit een deel over inzichten en concepten, die kunnen worden toegepast op een specifiek scenario dat zich in de digitale klasomgeving kan voordoen. Elke situatieschets verwijst ook naar een e-Inclusion e-learning micromodule die ontworpen is om een specifieke vaardigheid voor inclusief digitaal onderwijs te ontwikkelen.

Inzicht

Dit deel biedt achtergrondinformatie over de complexiteit van interacties in de digitale klasomgeving. Het inzicht helpt de verschillende elementen te benadrukken die essentieel zijn voor inclusief digitaal onderwijs.

Concept

Dit gedeelte biedt een concept aan de hand waarvan de elementen die in het gedeelte over inzicht zijn gepresenteerd, kunnen worden begrepen. Deze concepten hebben een theoretische functie die helpen jouw eigen standpunt en context in perspectief te plaatsen. In die zin zijn ze ook praktisch omdat ze helpen bij het proces van woorden geven aan jouw perspectief.

Scenario

Het scenario schetst een specifiek scenario dat een leerkracht kan tegenkomen in de digitale klasomgeving en gaat vaak gepaard met ongemak, meerdere emoties en dilemma’s over hoe de situatie te benaderen. Het is bedoeld om leraren te betrekken bij scenario’s op een manier die hen in staat stelt kritisch na te denken over hun eigen positie en vermogen om te handelen in zulke momenten.

Uitdaging

Elk scenario is gekoppeld aan een uitdaging – een reflectieoefening met als specifiek doel het inzicht en concept in praktijk te brengen.

Reflectie

De aanwijzingen zijn er om je te helpen bij het reflectieproces door middel van kritische vragen.

Voorbeeld

Dit deel geeft een voorbeeld van hoe een antwoord op de vragen eruit zou kunnen zien. Het is niet bedoeld als sjabloon, aangezien iedereen een uniek antwoord geeft vanuit zijn eigen perspectief en context. Het dient veeleer om concreet te illustreren hoe persoonlijk elk antwoord voor de betrokkene is.

Verdieping

Dit onderdeel verwijst naar een specifieke micro-learning module die deelnemers helpt hun competenties voor digitaal onderwijs te verbeteren door een bepaalde vaardigheid te ontwikkelen die overeenstemt met de situatie. Het verwijst ook naar richtlijnen uit ons Handboek e-Inclusie.